Etkinliğe Fen Edebiyat Fakültelerinin Coğrafya Bölümleri Lisans programlarında eğitimlerini sürdüren 3.ve 4. Sınıfa geçmiş (4. ve 6 yarıyılı başarıyla tamamlamış) 24 Lisans Öğrencisi kabul edilecektir.
Katılımcıların yol, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.
Katılımcılardan herhangi bir isim altında ücret alınmayacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: 01.07.2016

 

 

Doç.Dr. Hasan KARA
Etkinlik Koordinatörü

 

 

.